Hướng dẫn phân loại và đăng tin với Danh sách forum riêng

Hướng dẫn phân loại và đăng tin với Danh sách forum riêng

2374
SHARE

Để quản lý một danh sách Forum riêng chúng ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thêm 1 danh mục forum

Vào menu Quản lý -> Quản lý danh mục forum để thêm 1 danh mục mới để lưu toàn bộ list forum muốn quản lý riêng


Bước 2: Nhập danh sách forum vào danh mục forum vừa thêm

Vào Kiểm tra -> Kiểm tra loại forum và cho danh sách cần nhập để phần mềm check từng forum thuộc loại forum nào và thêm vào phần mềm (lưu ý phải chọn danh mục forum vừa tạo ở BƯỚC 1 để lưu

Bước 3: Tạo tài khoản:

Sau khi nhập danh sách forum xong các bạn tiến hành tạo tài khoản cho danh sách forum này ở chức năng tạo tài khoản

–  Nếu danh sách forum này đã có tài khoản đăng ký từ trước giờ muốn nhập vào phần mềm, các bạn vào Tiện ích -> Nhập nick đã đăng ký từ trước rồi điền tài khoản và nhập vào phần mềm

– Đăng ký tự động: Xem hướng dẫn
Chỉ muốn đăng ký danh sách forum này thì chọn loại forum là danh mục vừa thêm (hình dưới minh họa)

Bước 4: Tìm chuyên mục đăng tin  – Xem hướng dẫn

Trường hợp chưa có box đăng bạn vào quản lý forum – chọn forum cần thêm chuyên mục và thêm bằng tay chuyên mục cần đăng

Bước 5 Đăng tin  – Xem hướng dẫn

Video hướng dẫn Đăng tin tự động với list forum riêng bằng V-Poster Pro